facebook youtube

info vormingsmoment begeleiders

Indien u in Vlaanderen een voorlopig rijbewijs wenst om te rijden met een begeleider, dan moet deze begeleider een attest kunnen voorleggen als bewijs dat hij een vormingsmoment heeft gevolgd.

Dit vormingsmoment duurt 3 uren en kost € 20 per begeleider. De kandidaat die hij wenst te leren rijden mag gratis het vormingsmoment meevolgen.

Uiteraard kan het vormingsmoment bij Rijschool A.H. gevolgd worden.

De inhoud werd vastgelegd door de Vlaamse overheidsdienst mobiliteit en openbare werken.

We bespreken o.a. de belangrijke aspecten van een rijopleiding en het examen.

Na het volgen van een vormingsmoment ontvangt u een attest dat 10 jaar geldig is zodat u gedurende 10 jaar nog andere kandidaat bestuurders kan leren rijden zonder opnieuw opleiding te volgen.

Als u reeds op een voorlopig rijbewijs vermeld staat dat werd afgeleverd voor 1/10/2017, hoeft u het opleidingsmoment niet te volgen. Het zijn enkel de voorlopige rijbewijzen die na 1/10/2017 worden uitgereikt waarvoor men het attest moet voorleggen.

Voor wie niet van toepassing?

Kandidaat-bestuurders die voor 01/10/2017 een voorlopig rijbewijs hebben verkregen maar vanaf 01/10/2017 een vervanging of duplicaat van het voorlopig rijbewijs aanvragen, kunnen hun rijopleiding voortzetten volgens de oude regels, hoewel er strikt genomen sprake is van een nieuwe aanvraag. Het gaat daarbij om de volgende situaties:

  • Bij verlies of diefstal van het voorlopig rijbewijs
  • Bij beschadiging, onleesbaarheid of tenietgaan van het voorlopig rijbewijs
  • Als de foto van de houder van het voorlopig rijbewijs niet meer gelijkend is
  • Bij verandering van begeleider (die géén begeleidersattest dient voor te leggen)
  • Als een extra begeleider opgenomen wordt op het voorlopig rijbewijs